อิสราเอล ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ISR อิสราเอล

ทำธุรกิจใน อิสราเอล IL (Jerusalem) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

อิสราเอล -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ISRAEL Foreign Trade
หลักล้าน USD
อิสราเอล -  นำเข้า: 43,190 นำเข้า/โลก=0.42%. นำเข้า/GDP= 4.319.
อิสราเอล -  ส่งออก: 40,140 ส่งออก/โลก=0.39%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 59.48%.  

อิสราเอล เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 74.69
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 140100 (PPP)
รายตัว: 22,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน NIS (ISO= ILS)
ประชากร: 6,352,117
ว่างงาน: 8.90%
Km2= 20,770.00

อิสราเอล  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 67,6
ธุรกิจ= 67,8
การค้าขาย= 86
รัฐบาล 35,1
สกุลเงิน= 83,7
การลงทุน= 80
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 61
แรงงาน= 64,9
100 Best
ความเสียหาย= 6
10 โปร่งใส

อิสราเอล ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อิสราเอล ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ อิสราเอล    Jerusalem 
Asia ישראל  (Israeli).  .  ภาษา: Hebrew עִבְרִית (he).  สกุลเงิน: new sheqel; new sheqalim [pl.] (NIS).  ISO = IL  ISO3 = ISR. 

อิสราเอล 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 972 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 34.965,31.358,5
ISRAEL ISRAEL Exports
ISRAEL Exportaciones ISRAEL
ISRAËL Exportations ISRAËL
Israel Exportação Israel

อิสราเอล  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า