อินโดนีเซีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ IDN อินโดนีเซีย

ทำธุรกิจใน อินโดนีเซีย ID (Jakarta) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

อินโดนีเซีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
INDONESIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
อินโดนีเซีย -  นำเข้า: 62,020 นำเข้า/โลก=0.60%. นำเข้า/GDP= 6.202.
อินโดนีเซีย -  ส่งออก: 83,640 ส่งออก/โลก=0.81%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 16.15%.  

อินโดนีเซีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 57.66
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 901700 (PPP)
รายตัว: 3,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน Rp (ISO= IDR)
ประชากร: 245,452,739
ว่างงาน: 10.90%
Km2= 1,919,440.00

อินโดนีเซีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 53,4
ธุรกิจ= 46,7
การค้าขาย= 76,4
รัฐบาล 88,0
สกุลเงิน= 71,6
การลงทุน= 30
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 23
แรงงาน= 50,9
100 Best
ความเสียหาย= 2,6
10 โปร่งใส

อินโดนีเซีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อินโดนีเซีย ส่งออก อินโดนีเซีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน อินโดนีเซีย    Jakarta 
Asia Indonesia  (Indonesian).  Jakarta, Palembang, Medan, Denpasar, Surabaya, Java, Sumatra, Sulawesi.  ภาษา: Indoneseian Bahasa Indonesia (id).  สกุลเงิน: rupiah (Rp).  ISO = ID  ISO3 = IDN. 

อินโดนีเซีย 100 ภาษา
GMT= +7:00.  Tel= 62 (21).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 117.3,-2.23,5
INDONESIA INDONESIA Exports
INDONESIA Exportaciones INDONESIA
INDONÉSIE Exportations INDONÉSIE
Indonésia Exportação Indonésia

อินโดนีเซีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า