เฮติ เฮติ ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน เฮติ

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: HAITI
ภาษาฝรั่งเศส [fr]: HAÏTI
ภาษาดัตช์ [nl]: Haïti
ภาษากรีก [el]: Αϊτή
ภาษาคะตะลัน [ca]: Haití
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Haitis
ภาษาเติร์กเมน (tk): Gaiti
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Haitio
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Haitis
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Haítí
ภาษาจอร์เจีย (ka): ჰაიტი
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Հաիթի
ภาษากาลิเซีย (gl): Haití
ภาษาอัสตูเรียส (ast): Haití
ฝรั่งเศส Provencal (frp): Hayiti
ไอริช (ga): Háití
ภาษาเบรตัน (br): Republik Haiti

HAITI = ภาษาสเปน [es] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาลัตเวีย (lt), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Гаити
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Хаити
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Хаити
ภาษายูเครน [uk]: Гаїті
ภาษาเบลารูเชียน (be): Гаіці
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Хаити
ภาษาชูวัช (cv): HAITI
ออสเซทิก (os): Гаити
ภาษาเชเชน (ce): HAITI
ภาษาคาซัค (kk): Аити
ทาจิก (tg): HAITI
ภาษามองโกเลีย (mn): Хайти

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 아이티
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: ハイチ
ภาษาไทย [th]: เฮติ
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Hayti
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Haiti
ภาษาเวียดนาม (vi): Ha-i-ti
ภาษาอุซเบก (uz): Gaiti
ภาษาฮีบรู (he): האיטי
ภาษายิดดิช (yi): האיטי
HAITI= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอราเมอิก (arc),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: हाईती
ภาษามาลายาลัม (ml): ഹെയ്തി
ภาษาทมิฬ (ta): ஹைட்டி
ภาษาเบงกาลี (bn): হাইতি
ภาษาคุชราต (gu): હાયતિ
ภาษาเตลูกู (te): హైతి
ภาษามราฐี (mr): हैती
ภาษากันนาดา (kn): ಹೈತಿ
ภาษาปัญจาบ (pa): ਹਾਈਟੀ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ހައިޓީ
HAITI= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 海地
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 海地
HAITI= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: هايتي
ภาษาอูรดู (ur): ہائٹی
ภาษาเปอร์เซีย (fa): هائیتی

AFRICA
ภาษาแอฟริคานส์ (af): Haïti
สวาติ (ss): iHayithi
HAITI= อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
ไอย์มารา (ay): Ayti
เกซัว (qu): Ayti (mama llaqta)
เฮต (ht): Ayiti
HAITI= นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = HT Continent = America GMT = -5:00 Dial Code = 509 Voltage = 110/220v
แผนที่ - เฮติ
เฮติแผนที่
ประเทศ: เฮติ - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก