เฮติ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ HTI เฮติ

ทำธุรกิจใน เฮติ HT (Port-au-Prince) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เฮติ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
HAITI Foreign Trade
หลักล้าน USD
เฮติ -  นำเข้า: 1,471 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1471.
เฮติ -  ส่งออก: 390,700,000 ส่งออก/โลก=3,785.85%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 3,040,478.37%.  

เฮติ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 43.65
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 12850 (PPP)
รายตัว: 1,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน G (ISO= HTG)
ประชากร: 8,308,504
ว่างงาน: 0.00%
Km2= 27,750.00

เฮติ  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 50,5
ธุรกิจ= 37,7
การค้าขาย= 79,4
รัฐบาล 93,8
สกุลเงิน= 69,0
การลงทุน= 30
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 16
แรงงาน= 61,2
100 Best
ความเสียหาย= 1,4
10 โปร่งใส

เฮติ ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


เฮติ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เฮติ    Port-au-Prince 
America Haïti  (Haitian).  Port au Prince, Les Cayes, Jacmel, Hinche, Jeremie, Hispaniola, Port de Paix.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: gourde (G).  ISO = HT  ISO3 = HTI. 

เฮติ 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 509.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -72.679,18.941,5
HAITI HAITI Exports
HAITI Exportaciones HAITI
HAÏTI Exportations HAÏTI
Haiti Exportação Haiti

เฮติ  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า