ฮ่องกง ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ HKG ฮ่องกง

ทำธุรกิจใน ฮ่องกง HK () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ฮ่องกง -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
HONG KONG Foreign Trade
หลักล้าน USD
ฮ่องกง -  นำเข้า: 291,600 นำเข้า/โลก=2.84%. นำเข้า/GDP= 29.16.
ฮ่องกง -  ส่งออก: 286,300 ส่งออก/โลก=2.77%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 223.91%.  

ฮ่องกง เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 258100 (PPP)
รายตัว: 37,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 6,940,432
ว่างงาน: 5.80%
Km2= 1,092.00

ฮ่องกง  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 90,0
ธุรกิจ= 92,7
การค้าขาย= 95
รัฐบาล 93,1
สกุลเงิน= 86,2
การลงทุน= 90
การเงิน= 90
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 83
แรงงาน= 86,3
100 Best
ความเสียหาย= 8,1
10 โปร่งใส

ฮ่องกง ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ฮ่องกง ส่งออก ฮ่องกง หลักสูตร การทำธุรกิจใน ฮ่องกง     
Asia HONG KONG  ().  Honk Kong.  ภาษา: Chinese 中文 English (zh en).  สกุลเงิน:  ().  ISO = HK  ISO3 = HKG. 

ฮ่องกง 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 852.  Volt= 220v (square pin plugs in some areas).  ภูมิศาสตร์: 103.891,36.519,3
HONG KONG HONG KONG Exports
HONG KONG Exportaciones HONG KONG
HONG KONG Exportations HONG KONG
Hong Kong Exportação Hong Kong

ฮ่องกง  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า