กายอานา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GUY กายอานา

ทำธุรกิจใน กายอานา GY (Georgetown) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

กายอานา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GUYANA Foreign Trade
หลักล้าน USD
กายอานา -  นำเข้า: 681,600,000 นำเข้า/โลก=6,636.81%. นำเข้า/GDP= 68160.
กายอานา -  ส่งออก: 587,200,000 ส่งออก/โลก=5,689.92%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 43,827,288.43%.  

กายอานา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 64.09
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 2895 (PPP)
รายตัว: 3,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน G$ (ISO= GYD)
ประชากร: 767,245
ว่างงาน: 9.10%
Km2= 214,970.00

กายอานา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 48,4
ธุรกิจ= 60,9
การค้าขาย= 72,6
รัฐบาล 3,2
สกุลเงิน= 69,6
การลงทุน= 40
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 26
แรงงาน= 65,2
100 Best
ความเสียหาย= 2,6
10 โปร่งใส

กายอานา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


กายอานา ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ กายอานา    Georgetown 
America Guyana  (Guyanese).  Georgetown, Mabaruma, Bartica, Ituni, Lethem, Linde, Parika.  ภาษา:  ().  สกุลเงิน: dollar (G$).  ISO = GY  ISO3 = GUY. 

กายอานา 100 ภาษา
GMT= -3:00.  Tel= 592 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -58.974,4.792,5
GUYANA GUYANA Exports
GUAYANA Exportaciones GUAYANA
GUYANA Exportations GUYANA
Guiana Exportação Guiana

กายอานา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า