กวม กวม ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน กวม

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: GUAM
ภาษากรีก [el]: Γκουάμ
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Guamas
ภาษาลัตเวีย (lv): Guama
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Gvamo
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Guamas
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Gvam
ภาษาจอร์เจีย (ka): გუამი
ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az): Quam
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Գուամ
ฝรั่งเศส Provencal (frp): Goam

GUAM = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ไอริช (ga), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Гуам
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Гуам
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Гуам
ภาษายูเครน [uk]: Гуам
ภาษาเบลารูเชียน (be): Гуам
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Гуам
ภาษาชูวัช (cv): GUAM
ออสเซทิก (os): Гуам
ภาษาเชเชน (ce): GUAM
ภาษาคาซัค (kk): Гуам
ทาจิก (tg): Гуам
ภาษามองโกเลีย (mn): Гуам

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]:
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: グアム(米領)
ภาษาไทย [th]: กวม
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Guam
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Guam
ภาษาเวียดนาม (vi): Đảo Gu-am
ภาษาฮีบรู (he): גואם
GUAM= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: गुवाम‌
ภาษามาลายาลัม (ml): ഗുവാം
ภาษาทมิฬ (ta): கௌம்
ภาษาเบงกาลี (bn): গুয়াম
ภาษาคุชราต (gu): ગુઆમ
ภาษาเตลูกู (te): గువామ్
ภาษามราฐี (mr): गुआम
ภาษากันนาดา (kn): ಗೌಮ್
ภาษาปัญจาบ (pa): ਗੁਆਮ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ގުއާމު
GUAM= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 關島
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 關島
GUAM= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: جوام
ภาษาอูรดู (ur): گوام
ภาษาเปอร์เซีย (fa): گوآم

AFRICA
GUAM= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), สวาติ (ss), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
GUAM= ไอย์มารา (ay), เกซัว (qu), นาวาโฮ (nv), เฮต (ht),

ISO Country Code = GU Continent = Asia GMT = +10:00 Dial Code = 671 Voltage = 110/220v
แผนที่ - กวม
กวมแผนที่
ประเทศ: กวม - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก