กวม ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ กวม

ทำธุรกิจใน กวม GU () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

กวม -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GUAM Foreign Trade
หลักล้าน USD
กวม -  นำเข้า: 701 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0701.
กวม -  ส่งออก: 45 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 29.84%.  

กวม เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 2500 (PPP)
รายตัว: 15,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 171,019
ว่างงาน: 11.40%
Km2= 541.30

กวม  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง


กวม ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


กวม ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ กวม     
Asia Guam  ().  Hagatna, Agana, Agat, Merizo, Cabras Island, Yigo, Tamuning.  ภาษา:  ().  สกุลเงิน:  ().  ISO = GU  ISO3 = . 

กวม 100 ภาษา
GMT= +10:00.  Tel= 671.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 144.775,13.443,5
GUAM GUAM Exports
GUAM Exportaciones GUAM
GUAM Exportations GUAM
Guam Exportação Guam

กวม  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า