เส้นศูนย์สูตรกินี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GNQ เส้นศูนย์สูตรกินี

ทำธุรกิจใน เส้นศูนย์สูตรกินี GQ (Malabo) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เส้นศูนย์สูตรกินี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
EQUATORIAL GUINEA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เส้นศูนย์สูตรกินี -  นำเข้า: 1,864 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.1864.
เส้นศูนย์สูตรกินี -  ส่งออก: 6,727 ส่งออก/โลก=0.07%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 33.44%.  

เส้นศูนย์สูตรกินี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 25690 (PPP)
รายตัว: 50,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XAF)
ประชากร: 540,109
ว่างงาน: 30.00%
Km2= 28,051.00

เส้นศูนย์สูตรกินี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 51,3
ธุรกิจ= 45,7
การค้าขาย= 59,4
รัฐบาล 86,3
สกุลเงิน= 81,4
การลงทุน= 30
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 19
แรงงาน= 46,1
100 Best
ความเสียหาย= 1,7
10 โปร่งใส

เส้นศูนย์สูตรกินี ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, CEEAC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เส้นศูนย์สูตรกินี ส่งออก เส้นศูนย์สูตรกินี หลักสูตร การทำธุรกิจใน เส้นศูนย์สูตรกินี    Malabo 
Africa Guinea Ecuatorial  ((of) Equatorial Guinea).  Malabo, Bata, Mbini, Evinayong, Ebebiyin, Mongomo Annobón, Luba.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = GQ  ISO3 = GNQ. 

เส้นศูนย์สูตรกินี 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 240.  Volt= .  ภูมิศาสตร์: 10.341,1.712,5
EQUATORIAL GUINEA EQUATORIAL GUINEA Exports
GUINEA ECUATORIAL Exportaciones GUINEA ECUATORIAL
GUINÉE-ÉQUATORIALE Exportations GUINÉE-ÉQUATORIALE
Guiné Equatorial Exportação Guiné Equatorial

เส้นศูนย์สูตรกินี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า