กรีนแลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ กรีนแลนด์

ทำธุรกิจใน กรีนแลนด์ GL () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

กรีนแลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GREENLAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
กรีนแลนด์ -  นำเข้า: 601 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0601.
กรีนแลนด์ -  ส่งออก: 480 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 98.27%.  

กรีนแลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1100 (PPP)
รายตัว: 20,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 56,361
ว่างงาน: 10.00%
Km2= 2,166,086.00

กรีนแลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง


กรีนแลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


กรีนแลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ กรีนแลนด์     
Europe Greenland  ().  .  ภาษา:  ().  สกุลเงิน:  ().  ISO = GL  ISO3 = . 

กรีนแลนด์ 100 ภาษา
GMT= -3:00.  Tel= 299.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์:
GREENLAND GREENLAND Exports
GROENLANDIA Exportaciones GROENLANDIA
GROENLAND Exportations GROENLAND
Gronelândia Exportação Gronelândia

กรีนแลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า