เฟรนช์เกียนา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ เฟรนช์เกียนา

ทำธุรกิจใน เฟรนช์เกียนา GF () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เฟรนช์เกียนา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
FRENCH GUIANA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เฟรนช์เกียนา -  นำเข้า: 625 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0625.
เฟรนช์เกียนา -  ส่งออก: 155 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 50.29%.

เฟรนช์เกียนา 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 594.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -53.241,3.924,5
FRENCH GUIANA FRENCH GUIANA Exports
GUAYANA FRANCESA Exportaciones GUAYANA FRANCESA
GUYANA FRANÇAISE Exportations GUYANA FRANÇAISE
Guiana Francesa Exportação Guiana Francesa

เฟรนช์เกียนา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า