กาบอง กาบอง ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน กาบอง

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: GABON
ภาษาสเปน [es]: GABÓN
ภาษาเยอรมัน [de]: Gabun
ภาษาโปรตุเกส [pt]: Gabão
ภาษาเช็ก [cs]: Gabun
ภาษากรีก [el]: Γκαμπόν
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Gabonas
ภาษาแอลเบเนีย (sq): Gjabon
ภาษาลัตเวีย (lv): Gabona
ภาษาตาตาร์ (tt): Gabonese Cömhüriäte
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Gabono
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Gabonas
ภาษาจอร์เจีย (ka): გაბონი
ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az): Qabon
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Գաբոն
ภาษากาลิเซีย (gl): Gabón
ภาษาอัสตูเรียส (ast): Gabón
คอร์ซิกา (co): Gabone
ไอริช (ga): An Ghabúin

GABON = ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาไอซ์แลนด์ (is), ภาษาบาสก์ (eu), ฝรั่งเศส Provencal (frp), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Габон
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Габон
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Габон
ภาษายูเครน [uk]: Габон
ภาษาเบลารูเชียน (be): Габон
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Габон
ภาษาชูวัช (cv): GABON
ออสเซทิก (os): Габон
ภาษาเชเชน (ce): GABON
ภาษาคาซัค (kk): Ғабон
ทาจิก (tg): Габон
ภาษามองโกเลีย (mn): Габон

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 가봉
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: ガボン
ภาษาไทย [th]: กาบอง
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Gabon
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Gabon
ภาษาเวียดนาม (vi): Ga-bông
ภาษาฮีบรู (he): גבון
ภาษายิดดิช (yi): גאבאן
GABON= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: गाबों
ภาษามาลายาลัม (ml): ഗാബണ്
ภาษาทมิฬ (ta): காபன்
ภาษาเบงกาลี (bn): গ্যাবন
ภาษาคุชราต (gu): ગેબોન
ภาษาเตลูกู (te): గబోన్
ภาษามราฐี (mr): गॅबन
ภาษากันนาดา (kn): ಗಬೋನ್
ภาษาปัญจาบ (pa): ਗਾਬੋਨ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ގެބޯން
GABON= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 加蓬
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 加蓬
GABON= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: الغابون
ภาษาอูรดู (ur): غیبون
ภาษาเปอร์เซีย (fa): گابن

AFRICA
ภาษาแอฟริคานส์ (af): Gaboen
สวาติ (ss): iGabhoni
GABON= อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Gabun
GABON= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv), เฮต (ht),

ISO Country Code = GA Continent = Africa GMT = +1:00 Dial Code = 241 Voltage = 220v
แผนที่ - กาบอง
กาบองแผนที่
ประเทศ: กาบอง - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก