กาบอง ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GAB กาบอง

ทำธุรกิจใน กาบอง GA (Libreville) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

กาบอง -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GABON Foreign Trade
หลักล้าน USD
กาบอง -  นำเข้า: 1,533 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1533.
กาบอง -  ส่งออก: 5,813 ส่งออก/โลก=0.06%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 91.29%.  

กาบอง เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 56.15
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 8047 (PPP)
รายตัว: 5,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XAF)
ประชากร: 1,424,906
ว่างงาน: 21.00%
Km2= 267,667.00

กาบอง  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 55,0
ธุรกิจ= 59,9
การค้าขาย= 57
รัฐบาล 84,8
สกุลเงิน= 73,8
การลงทุน= 40
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 33
แรงงาน= 60,0
100 Best
ความเสียหาย= 3,1
10 โปร่งใส

กาบอง ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEEAC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


กาบอง ส่งออก กาบอง หลักสูตร การทำธุรกิจใน กาบอง    Libreville 
Africa Gabon  (Gabonese).  Libreville, Port Gentil, Makokou, Mouila, Koulamoutou, Thibanga, Lucina.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = GA  ISO3 = GAB. 

กาบอง 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 241.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 11.797,-0.59,5
GABON GABON Exports
GABÓN Exportaciones GABÓN
GABON Exportations GABON
Gabão Exportação Gabão

กาบอง  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า