ไมโครนีเซีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ FSM ไมโครนีเซีย

ทำธุรกิจใน ไมโครนีเซีย FM (Palikir) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ไมโครนีเซีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MICRONESIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ไมโครนีเซีย -  นำเข้า: 149 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0149.
ไมโครนีเซีย -  ส่งออก: 22 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 61.73%.

ไมโครนีเซีย 100 ภาษา
GMT= +10:00.  Tel= 691.  Volt= .  ภูมิศาสตร์: 159.4,6.49,5
MICRONESIA MICRONESIA Exports
MICRONESIA Exportaciones MICRONESIA
MICRONÉSIE Exportations MICRONÉSIE
Micronésia Exportação Micronésia

ไมโครนีเซีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า