สเปน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ESP สเปน

ทำธุรกิจใน สเปน ES (Madrid) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สเปน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SPAIN Foreign Trade
หลักล้าน USD
สเปน -  นำเข้า: 271,800 นำเข้า/โลก=2.65%. นำเข้า/GDP= 27.18.
สเปน -  ส่งออก: 194,300 ส่งออก/โลก=1.88%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 45.83%.  

สเปน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 82.94
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1017000 (PPP)
รายตัว: 25,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 40,397,842
ว่างงาน: 10.10%
Km2= 504,782.00

สเปน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 70,1
ธุรกิจ= 76,8
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 55,3
สกุลเงิน= 78,9
การลงทุน= 80
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 67
แรงงาน= 48,3
100 Best
ความเสียหาย= 6,5
10 โปร่งใส

สเปน ตกลง: SICA (ข้อง), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สเปน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สเปน    Madrid 
Europe España  (Spanish; a Spaniard).  Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca, A Coruña, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = ES  ISO3 = ESP. 

สเปน 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 34 (1).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -3.649,40.226,5
SPAIN SPAIN Exports
ESPAÑA Exportaciones ESPAÑA
ESPAGNE Exportations ESPAGNE
Espanha Exportação Espanha

สเปน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า