อียิปต์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ EGY อียิปต์

ทำธุรกิจใน อียิปต์ EG (Cairo) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

อียิปต์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
EGYPT Foreign Trade
หลักล้าน USD
อียิปต์ -  นำเข้า: 24,100 นำเข้า/โลก=0.23%. นำเข้า/GDP= 2.41.
อียิปต์ -  ส่งออก: 14,330 ส่งออก/โลก=0.14%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 11.33%.  

อียิปต์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 62.2
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 339200 (PPP)
รายตัว: 4,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน LE (ISO= EGP)
ประชากร: 78,887,007
ว่างงาน: 10.00%
Km2= 1,001,450.00

อียิปต์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 58,0
ธุรกิจ= 64,7
การค้าขาย= 63,4
รัฐบาล 66,1
สกุลเงิน= 65,9
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 29
แรงงาน= 61,3
100 Best
ความเสียหาย= 2,8
10 โปร่งใส

อียิปต์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


อียิปต์ ส่งออก อียิปต์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน อียิปต์    Cairo 
Africa مصر  (Egyptian).  Cairo, Alexandria, Al Fayyum, Asyut, Tanja, Port Said, Luxor, Damietta, Suez, Sharm ash Shaykh.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: pound (LE).  ISO = EG  ISO3 = EGY. 

อียิปต์ 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 20 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 29.871,26.494,5
EGYPT EGYPT Exports
EGIPTO Exportaciones EGIPTO
ÉGYPTE Exportations ÉGYPTE
Egito Exportação Egito

อียิปต์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า