เอสโตเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ EST เอสโตเนีย

ทำธุรกิจใน เอสโตเนีย EE (Tallinn) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

เอสโตเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ESTONIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เอสโตเนีย -  นำเข้า: 9,189 นำเข้า/โลก=0.09%. นำเข้า/GDP= 0.9189.
เอสโตเนีย -  ส่งออก: 7,439 ส่งออก/โลก=0.07%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 75.86%.  

เอสโตเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 83.45
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 21920 (PPP)
รายตัว: 16,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน EEK (ISO= EEK)
ประชากร: 1,324,333
ว่างงาน: 9.20%
Km2= 45,226.00

เอสโตเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 76,4
ธุรกิจ= 75,9
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 67,3
สกุลเงิน= 79,7
การลงทุน= 90
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 65
แรงงาน= 48,5
100 Best
ความเสียหาย= 6,6
10 โปร่งใส

เอสโตเนีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เอสโตเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เอสโตเนีย    Tallinn 
Europe Eesti  (Estonian).  Tallinn, Paldiski, Haapsalu, Parnu, Tartu, Kunda, Muuga, Paide, Valga.  ภาษา: Estonian eesti keel (et).  สกุลเงิน: kroon; krooni [pl.] (EEK).  ISO = EE  ISO3 = EST. 

เอสโตเนีย 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 372 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 25.527,58.674,5
ESTONIA ESTONIA Exports
ESTONIA Exportaciones ESTONIA
ESTONIE Exportations ESTONIE
Estónia Exportação Estónia

เอสโตเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า