เอกวาดอร์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ECU เอกวาดอร์

ทำธุรกิจใน เอกวาดอร์ EC (Quito) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เอกวาดอร์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ECUADOR Foreign Trade
หลักล้าน USD
เอกวาดอร์ -  นำเข้า: 8,436 นำเข้า/โลก=0.08%. นำเข้า/GDP= 0.8436.
เอกวาดอร์ -  ส่งออก: 9,224 ส่งออก/โลก=0.09%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 33.47%.  

เอกวาดอร์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 63.02
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 52770 (PPP)
รายตัว: 3,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน $ or US$ (ISO= USD)
ประชากร: 13,547,510
ว่างงาน: 9.70%
Km2= 283,560.00

เอกวาดอร์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 52,5
ธุรกิจ= 54,0
การค้าขาย= 72,6
รัฐบาล 83,1
สกุลเงิน= 75,0
การลงทุน= 30
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 25
ความเสียหาย= 21
แรงงาน= 38,3
100 Best
ความเสียหาย= 2
10 โปร่งใส

เอกวาดอร์ ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (CAN), ตลาดร่วมตอนใต้ (ข้อง), UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


เอกวาดอร์ ส่งออก เอกวาดอร์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน เอกวาดอร์    Quito 
America Ecuador  (Ecuadorian).  Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Manta, Quevedo, Cuenca, Riobamba, Loja, Puerto Bolivar.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: US dollar ($ or US$).  ISO = EC  ISO3 = ECU. 

เอกวาดอร์ 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 593 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -78.767,-1.427,5
ECUADOR ECUADOR Exports
ECUADOR Exportaciones ECUADOR
ÉQUATEUR Exportations ÉQUATEUR
Equador Exportação Equador

เอกวาดอร์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า