แอลจีเรีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ DZA แอลจีเรีย

ทำธุรกิจใน แอลจีเรีย DZ (Algiers) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

แอลจีเรีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ALGERIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
แอลจีเรีย -  นำเข้า: 22,530 นำเข้า/โลก=0.22%. นำเข้า/GDP= 2.253.
แอลจีเรีย -  ส่งออก: 49,590 ส่งออก/โลก=0.48%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 30.83%.  

แอลจีเรีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 54.75
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 233900 (PPP)
รายตัว: 7,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน DA (ISO= DZD)
ประชากร: 32,930,091
ว่างงาน: 22.50%
Km2= 2,381,740.00

แอลจีเรีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,6
ธุรกิจ= 72,5
การค้าขาย= 68,6
รัฐบาล 74,1
สกุลเงิน= 78,6
การลงทุน= 50
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 30
แรงงาน= 55,5
100 Best
ความเสียหาย= 3,2
10 โปร่งใส

แอลจีเรีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


แอลจีเรีย ส่งออก แอลจีเรีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน แอลจีเรีย    Algiers 
Africa الجزائر  (Algerian).  El Jazair, Alger, Oran, In Salah, Golea, Ouargla, Constantine, Side Bel Abbes.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dinar (DA).  ISO = DZ  ISO3 = DZA. 

แอลจีเรีย 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 213 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 2.632,28.163,5
ALGERIA ALGERIA Exports
ARGELIA Exportaciones ARGELIA
ALGÉRIE Exportations ALGÉRIE
Argélia Exportação Argélia

แอลจีเรีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า