โดมินิกา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ DMA โดมินิกา

ทำธุรกิจใน โดมินิกา DM (Roseau) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

โดมินิกา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
DOMINICA Foreign Trade
หลักล้าน USD
โดมินิกา -  นำเข้า: 234 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0234.
โดมินิกา -  ส่งออก: 74 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 80.21%.

โดมินิกา 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 1 809 (449).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -61.355,15.435,5
DOMINICA DOMINICA Exports
DOMINICA Exportaciones DOMINICA
DOMINIQUE Exportations DOMINIQUE
Domínica Exportação Domínica

โดมินิกา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า