เยอรมัน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ DEU เยอรมัน

ทำธุรกิจใน เยอรมัน DE (Berlin) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

เยอรมัน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GERMANY Foreign Trade
หลักล้าน USD
เยอรมัน -  นำเข้า: 801,000 นำเข้า/โลก=7.80%. นำเข้า/GDP= 80.1.
เยอรมัน -  ส่งออก: 1,016,000 ส่งออก/โลก=9.84%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 74.04%.  

เยอรมัน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 81.75
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 2454000 (PPP)
รายตัว: 29,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 82,422,299
ว่างงาน: 11.60%
Km2= 357,021.00

เยอรมัน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 70,5
ธุรกิจ= 90,3
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 38,2
สกุลเงิน= 80,8
การลงทุน= 80
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 78
แรงงาน= 43,4
100 Best
ความเสียหาย= 7,9
10 โปร่งใส

เยอรมัน ตกลง: SICA (ข้อง), ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เยอรมัน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เยอรมัน    Berlin 
Europe Deutschland  (German).  Berlin, Frankfurt, Munich, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Essen, Bremen, Liel, Dresden.  ภาษา: German Deutsch (de).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = DE  ISO3 = DEU. 

เยอรมัน 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 49 (30).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 10.393,51.106,5
GERMANY GERMANY Exports
ALEMANIA Exportaciones ALEMANIA
ALLEMAGNE Exportations ALLEMAGNE
Alemanha Exportação Alemanha

เยอรมัน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า