เคปเวิร์ด ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CPV เคปเวิร์ด

ทำธุรกิจใน เคปเวิร์ด CV (Praia) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เคปเวิร์ด -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CAPE VERDE Foreign Trade
หลักล้าน USD
เคปเวิร์ด -  นำเข้า: 500 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.05.
เคปเวิร์ด -  ส่งออก: 73,350,000 ส่งออก/โลก=710.76%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 2,453,193.98%.  

เคปเวิร์ด เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 49.93
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 2990 (PPP)
รายตัว: 6,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน C.V. Esc (ISO= CVE)
ประชากร: 420,979
ว่างงาน: 21.00%
Km2= 4,033.00

เคปเวิร์ด  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 61,3
ธุรกิจ= 57,1
การค้าขาย= 65,4
รัฐบาล 62,2
สกุลเงิน= 76,9
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 49
แรงงาน= 46,9
100 Best
ความเสียหาย= 5,1
10 โปร่งใส

เคปเวิร์ด ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, CEDEAO ECOWAS, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เคปเวิร์ด ส่งออก เคปเวิร์ด หลักสูตร การทำธุรกิจใน เคปเวิร์ด    Praia 
Africa Cabo Verde  (Cape Verdean).  Praisa, Brava, Fogo, Mindelo, São Vicente, São Nicolau, Tarrafal.  ภาษา: Português (pt).  สกุลเงิน: escudo (C.V. Esc).  ISO = CV  ISO3 = CPV. 

เคปเวิร์ด 100 ภาษา
GMT= -1:00.  Tel= 238.  Volt= .  ภูมิศาสตร์: -23.967,15.978,5
CAPE VERDE CAPE VERDE Exports
CABO VERDE Exportaciones CABO VERDE
CAP-VERT Exportations CAP-VERT
Cabo Verde Exportação Cabo Verde

เคปเวิร์ด  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า