คิวบา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CUB คิวบา

ทำธุรกิจใน คิวบา CU (Havana) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

คิวบา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CUBA Foreign Trade
หลักล้าน USD
คิวบา -  นำเข้า: 6,916 นำเข้า/โลก=0.07%. นำเข้า/GDP= 0.6916.
คิวบา -  ส่งออก: 2,388 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 24.98%.  

คิวบา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 37240 (PPP)
รายตัว: 3,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน $ (ISO= CUP)
ประชากร: 11,382,820
ว่างงาน: 1.90%
Km2= 110,860.00

คิวบา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 27,9
ธุรกิจ= 10,0
การค้าขาย= 64,4
รัฐบาล 0,0
สกุลเงิน= 67,0
การลงทุน= 10
การเงิน= 10
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 42
แรงงาน= 20,0
100 Best
ความเสียหาย= 4,3
10 โปร่งใส

คิวบา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


คิวบา ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ คิวบา    Havana 
America Cuba  (Cuban).  La Habana, Pinar del Rio, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: peso ($).  ISO = CU  ISO3 = CUB. 

คิวบา 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 53 (7).  Volt= 110v.  ภูมิศาสตร์: -79.036,21.621,5
CUBA CUBA Exports
CUBA Exportaciones CUBA
CUBA Exportations CUBA
Cuba Exportação Cuba

คิวบา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า