โคลอมเบีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ COL โคลอมเบีย

ทำธุรกิจใน โคลอมเบีย CO (Bogota) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

โคลอมเบีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
COLOMBIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
โคลอมเบีย -  นำเข้า: 18,000 นำเข้า/โลก=0.18%. นำเข้า/GDP= 1.8.
โคลอมเบีย -  ส่งออก: 19,300 ส่งออก/โลก=0.19%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 12.28%.  

โคลอมเบีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 59.56
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 303700 (PPP)
รายตัว: 7,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน peso (ISO= COL)
ประชากร: 43,593,035
ว่างงาน: 10.20%
Km2= 1,138,910.00

โคลอมเบีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 62,3
ธุรกิจ= 77,4
การค้าขาย= 72,4
รัฐบาล 65,9
สกุลเงิน= 70,6
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 38
แรงงาน= 66,0
100 Best
ความเสียหาย= 3,8
10 โปร่งใส

โคลอมเบีย ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (CAN), ตลาดร่วมตอนใต้ (ข้อง), UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


โคลอมเบีย ส่งออก โคลอมเบีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน โคลอมเบีย    Bogota 
America Colombia  (Colombian).  Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Buenaventura, Paso, Mitú.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: D.C. (peso).  ISO = CO  ISO3 = COL. 

โคลอมเบีย 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 57 (1).  Volt= 110v.  ภูมิศาสตร์: -73.073,3.901,5
COLOMBIA COLOMBIA Exports
COLOMBIA Exportaciones COLOMBIA
COLOMBIE Exportations COLOMBIE
Colômbia Exportação Colômbia

โคลอมเบีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า