โคเดอวัวร์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CIV โคเดอวัวร์

ทำธุรกิจใน โคเดอวัวร์ CI (Yamoussoukro) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

โคเดอวัวร์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
IVORY COAST Foreign Trade
หลักล้าน USD
โคเดอวัวร์ -  นำเข้า: 4,759 นำเข้า/โลก=0.05%. นำเข้า/GDP= 0.4759.
โคเดอวัวร์ -  ส่งออก: 6,490 ส่งออก/โลก=0.06%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 43.08%.  

โคเดอวัวร์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 52.47
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 26110 (PPP)
รายตัว: 1,500 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XOP)
ประชากร: 17,654,843
ว่างงาน: 13.00%
Km2= 322,460.00

โคเดอวัวร์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 2
10 โปร่งใส

โคเดอวัวร์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEDEAO ECOWAS, UEMOA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โคเดอวัวร์ ส่งออก โคเดอวัวร์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน โคเดอวัวร์    Yamoussoukro 
Africa Côte d'Ivoire  (Ivorian).  Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Man, Daloa, Bouake, Divo, Korhogo.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = CI  ISO3 = CIV. 

โคเดอวัวร์ 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 225.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -5.555,7.631,5
IVORY COAST IVORY COAST Exports
COSTA DE MARFIL Exportaciones COSTA DE MARFIL
CÔTE D'IVOIRE Exportations CÔTE D'IVOIRE
Costa do Marfim Exportação Costa do Marfim

โคเดอวัวร์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า