สวิตเซอร์แลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CHE สวิตเซอร์แลนด์

ทำธุรกิจใน สวิตเซอร์แลนด์ CH (Berne) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SWITZERLAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
สวิตเซอร์แลนด์ -  นำเข้า: 135,000 นำเข้า/โลก=1.31%. นำเข้า/GDP= 13.5.
สวิตเซอร์แลนด์ -  ส่งออก: 148,600 ส่งออก/โลก=1.44%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 107.38%.  

สวิตเซอร์แลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 89.87
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 264100 (PPP)
รายตัว: 35,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน SwF (ISO= CHF)
ประชากร: 7,523,934
ว่างงาน: 3.80%
Km2= 41,290.00

สวิตเซอร์แลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 79,4
ธุรกิจ= 82,9
การค้าขาย= 85,4
รัฐบาล 65,3
สกุลเงิน= 83,9
การลงทุน= 70
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 90
แรงงาน= 79,2
100 Best
ความเสียหาย= 9,0
10 โปร่งใส

สวิตเซอร์แลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สวิตเซอร์แลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์    Berne 
Europe Schweiz  (Swiss).  Bern, Lausanne, Neuchatel, Biel, Lucerne, Zurich, Basel, Lugano.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: franc (SwF).  ISO = CH  ISO3 = CHE. 

สวิตเซอร์แลนด์ 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 41 (31).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 8.234,46.802,5
SWITZERLAND SWITZERLAND Exports
SUIZA Exportaciones SUIZA
SUISSE Exportations SUISSE
Suíça Exportação Suíça

สวิตเซอร์แลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า