คองโก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ COG คองโก

ทำธุรกิจใน คองโก CG (Brazzaville) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

คองโก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CONGO Foreign Trade
หลักล้าน USD
คองโก -  นำเข้า: 806,500,000 นำเข้า/โลก=7,852.97%. นำเข้า/GDP= 80650.
คองโก -  ส่งออก: 2,209 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 30,829,595.15%.  

คองโก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 45.23
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 2616 (PPP)
รายตัว: 700 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XAF)
ประชากร: 0
ว่างงาน: %
Km2=

คองโก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 1,9
10 โปร่งใส

คองโก ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), CEEAC, SADC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


คองโก ส่งออก คองโก หลักสูตร การทำธุรกิจใน คองโก    Brazzaville 
Africa Congo  (Congolese).  Brazzaville, Pointe Noirre, Madingo Kayes, Owando, Djambala Ouesso.  ภาษา: French Français  (fr).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = CG  ISO3 = COG. 

คองโก 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 242.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 15.224,-0.840,5
CONGO CONGO Exports
CONGO Exportaciones CONGO
CONGO Exportations CONGO
Congo Exportação Congo

คองโก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า