สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ทำธุรกิจใน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง CF (Bangui) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Foreign Trade
หลักล้าน USD
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง -  นำเข้า: 203 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0203.
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง -  ส่งออก: 131 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 7.46%.

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 236.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 20.482,6.571,5
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Exports
CENTRO AFRICANA, REP. Exportaciones CENTRO AFRICANA, REP.
AFRIQUE CENTRALE REP. Exportations AFRIQUE CENTRALE REP.
Centro-Africana Rep. Exportação Centro-Africana Rep.

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า