คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ZAR คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ทำธุรกิจใน คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย CD () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC Foreign Trade
หลักล้าน USD
คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย -  นำเข้า: 1,319 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1319.
คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย -  ส่งออก: 1,108 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 5.23%.  

คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 30.52
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 46370 (PPP)
รายตัว: 800 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 62,660,551
ว่างงาน: %
Km2= 2,345,410.00

คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 1,7
10 โปร่งใส

คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), CEEAC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย ส่งออก คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย หลักสูตร การทำธุรกิจใน คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย     
Africa Congo, Democratic Republic of the  ().  Kinshasa, Banana, Matadi, Boma, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kindu, Bumba, Kisangani.  ภาษา: French Français  (fr).  สกุลเงิน:  ().  ISO = CD  ISO3 = ZAR. 

คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 243 (12).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 23.655,-2.876,5
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC Exports
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA Exportaciones CONGO, REP. DEMOCRÁTICA
CONGO RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Exportations CONGO RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
Congo República Democrática Exportação Congo República Democrática

คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า