แคนาดา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CAN แคนาดา

ทำธุรกิจใน แคนาดา CA (Ottawa) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

แคนาดา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CANADA Foreign Trade
หลักล้าน USD
แคนาดา -  นำเข้า: 317,700 นำเข้า/โลก=3.09%. นำเข้า/GDP= 31.77.
แคนาดา -  ส่งออก: 364,800 ส่งออก/โลก=3.53%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 63.19%.  

แคนาดา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 86.32
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1080000 (PPP)
รายตัว: 32,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน Can$ (ISO= CAD)
ประชากร: 33,098,932
ว่างงาน: 6.80%
Km2= 9,984,670.00

แคนาดา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 80,5
ธุรกิจ= 96,5
การค้าขาย= 88,2
รัฐบาล 53,7
สกุลเงิน= 80,8
การลงทุน= 70
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 87
แรงงาน= 81,9
100 Best
ความเสียหาย= 8,7
10 โปร่งใส

แคนาดา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


แคนาดา ส่งออก แคนาดา หลักสูตร การทำธุรกิจใน แคนาดา    Ottawa 
America Canada  (Canadian).  Otawa, Toronto, Quebec, Montreal, Dawson, Vancouver, Victoria, Calgary, Hamilton, Halifax.  ภาษา: English Français (en fr).  สกุลเงิน: dollar (Can$).  ISO = CA  ISO3 = CAN. 

แคนาดา 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 1 (613).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -98.265,61.392,3
CANADA CANADA Exports
CANADÁ Exportaciones CANADÁ
CANADA Exportations CANADA
Canadá Exportação Canadá

แคนาดา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า