เบลิซ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BLZ เบลิซ

ทำธุรกิจใน เบลิซ BZ (Belmopan) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เบลิซ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BELIZE Foreign Trade
หลักล้าน USD
เบลิซ -  นำเข้า: 622,400,000 นำเข้า/โลก=6,060.37%. นำเข้า/GDP= 62240.
เบลิซ -  ส่งออก: 349,900,000 ส่งออก/โลก=3,390.50%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 54,685,039.37%.  

เบลิซ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 58.44
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1778 (PPP)
รายตัว: 6,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน BZ$ (ISO= BZD)
ประชากร: 287,730
ว่างงาน: 12.90%
Km2= 22,966.00

เบลิซ  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 63,0
ธุรกิจ= 75,5
การค้าขาย= 69,6
รัฐบาล 77,6
สกุลเงิน= 78,4
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 30
แรงงาน= 80,6
100 Best
ความเสียหาย= 2,9
10 โปร่งใส

เบลิซ ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


เบลิซ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เบลิซ    Belmopan 
America Belize  (Belizean).  Belmopan, Big Creek, Punta Gorda, Corozal, Orange Walk, Belize City.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: dollar (BZ$).  ISO = BZ  ISO3 = BLZ. 

เบลิซ 100 ภาษา
GMT= -6:00.  Tel= 501 (8).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -88.684,17.217,5
BELIZE BELIZE Exports
BELIZE Exportaciones BELIZE
BELIZE Exportations BELIZE
Belize Exportação Belize

เบลิซ  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า