บอตสวานา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BWA บอตสวานา

ทำธุรกิจใน บอตสวานา BW (Gaborone) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

บอตสวานา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BOTSWANA Foreign Trade
หลักล้าน USD
บอตสวานา -  นำเข้า: 3,370 นำเข้า/โลก=0.03%. นำเข้า/GDP= 0.337.
บอตสวานา -  ส่งออก: 3,680 ส่งออก/โลก=0.04%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 42.78%.  

บอตสวานา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 55.46
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 16480 (PPP)
รายตัว: 10,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน P (ISO= BWP)
ประชากร: 1,639,833
ว่างงาน: 23.80%
Km2= 600,370.00

บอตสวานา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 69,7
ธุรกิจ= 71,2
การค้าขาย= 69
รัฐบาล 70,6
สกุลเงิน= 71,8
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 75
ความเสียหาย= 54
แรงงาน= 70,0
100 Best


บอตสวานา ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, SADC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


บอตสวานา ส่งออก บอตสวานา หลักสูตร การทำธุรกิจใน บอตสวานา    Gaborone 
Africa BOTSWANA  ((of) Botswana).  Gabarone, Tshabong, Kanye, Ghanzi, Mamuno, Serowe, Francistown, Mahalapye.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: pula; pula [pl. invar.] (P).  ISO = BW  ISO3 = BWA. 

บอตสวานา 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 267.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 23.815,-22.182,5
BOTSWANA BOTSWANA Exports
BOTSWANA Exportaciones BOTSWANA
BOTSWANA Exportations BOTSWANA
Botsuana Exportação Botsuana

บอตสวานา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า