ภูฏาน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BTN ภูฏาน

ทำธุรกิจใน ภูฏาน BT (Thimphu) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ภูฏาน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BHUTAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
ภูฏาน -  นำเข้า: 196 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0196.
ภูฏาน -  ส่งออก: 154 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 12.07%.  

ภูฏาน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 2900 (PPP)
รายตัว: 1,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน Nu (ISO= BTN)
ประชากร: 2,279,723
ว่างงาน: %
Km2= 47,000.00

ภูฏาน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 57,7
ธุรกิจ= 61,7
การค้าขาย= 42
รัฐบาล 58,3
สกุลเงิน= 75,9
การลงทุน= 30
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 60
ความเสียหาย= 50
แรงงาน= 85,8
100 Best
ความเสียหาย= 5,2
10 โปร่งใส

ภูฏาน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO BIMSTEC, SAARC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ภูฏาน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ภูฏาน    Thimphu 
Asia འབྲུག་ཡུལ  (Bhutanese).  Thimphu, Paro, Phuntsholing, Tongsa, Tashigang, Samdrup, Gasa Dzong.  ภาษา: Dzongkha (dz).  สกุลเงิน: ngultrum; ngultrum [pl. invar. (Nu).  ISO = BT  ISO3 = BTN. 

ภูฏาน 100 ภาษา
GMT= +5:30.  Tel= 975 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 90.429,27.415,5
BHUTAN BHUTAN Exports
BHUTAN Exportaciones BHUTAN
BOUTHAN Exportations BOUTHAN
Butão Exportação Butão

ภูฏาน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า