โบลิเวีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BOL โบลิเวีย

ทำธุรกิจใน โบลิเวีย BO (Sucre La Paz) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

โบลิเวีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BOLIVIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
โบลิเวีย -  นำเข้า: 1,845 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.1845.
โบลิเวีย -  ส่งออก: 2,371 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 17.77%.  

โบลิเวีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 57.74
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 23730 (PPP)
รายตัว: 2,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน Bs (ISO= BOB)
ประชากร: 8,989,046
ว่างงาน: 8.00%
Km2= 1,098,580.00

โบลิเวีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 53,6
ธุรกิจ= 58,5
การค้าขาย= 81,8
รัฐบาล 71,9
สกุลเงิน= 67,9
การลงทุน= 20
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 29
แรงงาน= 41,9
100 Best
ความเสียหาย= 3,0
10 โปร่งใส

โบลิเวีย ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (CAN), ตลาดร่วมตอนใต้ (ข้อง), UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


โบลิเวีย ส่งออก โบลิเวีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน โบลิเวีย    Sucre La Paz 
America Bolivia  (Bolivian).  La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija, Oruro.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: boliviano (Bs).  ISO = BO  ISO3 = BOL. 

โบลิเวีย 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 591 (64.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -64.670,-16.714,5
BOLIVIA BOLIVIA Exports
BOLIVIA Exportaciones BOLIVIA
BOLIVIE Exportations BOLIVIE
Bolívia Exportação Bolívia

โบลิเวีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า