เบอร์มิวดา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BMU เบอร์มิวดา

ทำธุรกิจใน เบอร์มิวดา BM (Hamilton) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เบอร์มิวดา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BERMUDA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เบอร์มิวดา -  นำเข้า: 982 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0982.
เบอร์มิวดา -  ส่งออก: 1,469 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 54.47%.

เบอร์มิวดา 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 1 809.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -61.791,17.279,8
BERMUDA BERMUDA Exports
BERMUDA Exportaciones BERMUDA
BERMUDES Exportations BERMUDES
Bermudas Exportação Bermudas

เบอร์มิวดา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า