บุรุนดี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BDI บุรุนดี

ทำธุรกิจใน บุรุนดี BI (Bujumbura) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

บุรุนดี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BURUNDI Foreign Trade
หลักล้าน USD
บุรุนดี -  นำเข้า: 200 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.02.
บุรุนดี -  ส่งออก: 52 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 5.73%.  

บุรุนดี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 34.91
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 4399 (PPP)
รายตัว: 600 USD
World 9,300
สกุลเงิน F Bu (ISO= BIF)
ประชากร: 8,090,068
ว่างงาน: %
Km2= 27,830.00

บุรุนดี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 48,8
ธุรกิจ= 34,4
การค้าขาย= 63
รัฐบาล 55,8
สกุลเงิน= 72,7
การลงทุน= 40
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 25
แรงงาน= 64,3
100 Best
ความเสียหาย= 1,9
10 โปร่งใส

บุรุนดี ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


บุรุนดี ส่งออก บุรุนดี หลักสูตร การทำธุรกิจใน บุรุนดี    Bujumbura 
Africa Uburundi  (burundais).  Bujumbura, Bururi, Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Muying, Gitega.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: franc (F Bu).  ISO = BI  ISO3 = BDI. 

บุรุนดี 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 257 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 29.887,-3.356,5
BURUNDI BURUNDI Exports
BURUNDI Exportaciones BURUNDI
BURUNDI Exportations BURUNDI
Burundi Exportação Burundi

บุรุนดี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า