บาห์เรน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BHR บาห์เรน

ทำธุรกิจใน บาห์เรน BH (Manama) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

บาห์เรน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BAHRAIN Foreign Trade
หลักล้าน USD
บาห์เรน -  นำเข้า: 7,830 นำเข้า/โลก=0.08%. นำเข้า/GDP= 0.783.
บาห์เรน -  ส่งออก: 11,170 ส่งออก/โลก=0.11%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 134.66%.  

บาห์เรน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 72.89
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 14110 (PPP)
รายตัว: 20,500 USD
World 9,300
สกุลเงิน BD (ISO= BHD)
ประชากร: 698,585
ว่างงาน: 15.00%
Km2= 665.00

บาห์เรน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 74,8
ธุรกิจ= 79,6
การค้าขาย= 80
รัฐบาล 79,4
สกุลเงิน= 74,0
การลงทุน= 60
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 60
ความเสียหาย= 50
แรงงาน= 85,1
100 Best
ความเสียหาย= 5,4
10 โปร่งใส

บาห์เรน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


บาห์เรน ส่งออก บาห์เรน หลักสูตร การทำธุรกิจใน บาห์เรน    Manama 
Asia البحرين  (Bahraini).  Manama, Awali, Sitrah, Mina Salman, Ar Rifa as Sharqui, Jidd Hafs, Madinat Isa.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dinar (BD).  ISO = BH  ISO3 = BHR. 

บาห์เรน 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 973.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 50.559,26.022,5
BAHRAIN BAHRAIN Exports
BAHREIN Exportaciones BAHREIN
BAHREÏM Exportations BAHREÏM
Barém Exportação Barém

บาห์เรน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า