บัลแกเรีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BGR บัลแกเรีย

ทำธุรกิจใน บัลแกเรีย BG (Sofia) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

บัลแกเรีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BULGARIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
บัลแกเรีย -  นำเข้า: 15,900 นำเข้า/โลก=0.15%. นำเข้า/GDP= 1.59.
บัลแกเรีย -  ส่งออก: 11,670 ส่งออก/โลก=0.11%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 40.97%.  

บัลแกเรีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 74.85
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 67290 (PPP)
รายตัว: 9,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน lev or BGL (ISO= BGL)
ประชากร: 7,385,367
ว่างงาน: 11.50%
Km2= 110,910.00

บัลแกเรีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 64,6
ธุรกิจ= 73,5
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 58,7
สกุลเงิน= 72,8
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 41
แรงงาน= 78,4
100 Best
ความเสียหาย= 3,6
10 โปร่งใส

บัลแกเรีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


บัลแกเรีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ บัลแกเรีย    Sofia 
Europe България  (Bulgarian).  Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse, Varna, Stara, Zagora, Dobrich, Pleven, Silven, София, Пловдив, Бургас, Русе, Варна, Стара, Загора, Добрич, Плевен.  ภาษา: Bulgarian (bg).  สกุลเงิน: lev; leva [pl.] (lev or BGL).  ISO = BG  ISO3 = BGR. 

บัลแกเรีย 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 359 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 25.231,42.761,5
BULGARIA BULGARIA Exports
BULGARIA Exportaciones BULGARIA
BULGARIE Exportations BULGARIE
Bulgária Exportação Bulgária

บัลแกเรีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า