เบอกินาฟาโซ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BFA เบอกินาฟาโซ

ทำธุรกิจใน เบอกินาฟาโซ BF (Ouagadougou) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เบอกินาฟาโซ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BURKINA FASO Foreign Trade
หลักล้าน USD
เบอกินาฟาโซ -  นำเข้า: 992 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0992.
เบอกินาฟาโซ -  ส่งออก: 395 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 8.24%.  

เบอกินาฟาโซ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 46.16
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 16830 (PPP)
รายตัว: 1,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XOF)
ประชากร: 13,902,972
ว่างงาน: %
Km2= 274,200.00

เบอกินาฟาโซ  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 59,5
ธุรกิจ= 58,7
การค้าขาย= 70,4
รัฐบาล 83,7
สกุลเงิน= 83,7
การลงทุน= 40
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 29
แรงงาน= 69,0
100 Best
ความเสียหาย= 3,5
10 โปร่งใส

เบอกินาฟาโซ ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEDEAO ECOWAS, UEMOA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เบอกินาฟาโซ ส่งออก เบอกินาฟาโซ หลักสูตร การทำธุรกิจใน เบอกินาฟาโซ    Ouagadougou 
Africa BURKINA FASO  ((of) Burkina Faso).  Ouagadougou, Kaya, Banfora, Bobo Dioulasso, Dédougogu, Tenkodongo.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = BF  ISO3 = BFA. 

เบอกินาฟาโซ 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 226 (3).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -1.74,12.277,5
BURKINA FASO BURKINA FASO Exports
BURKINA FASO Exportaciones BURKINA FASO
BURKINA-FASO Exportations BURKINA-FASO
Burquina Faso Exportação Burquina Faso

เบอกินาฟาโซ  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า