บังกลาเทศ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BGD บังกลาเทศ

ทำธุรกิจใน บังกลาเทศ BD (Dhaka) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

บังกลาเทศ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BANGLADESH Foreign Trade
หลักล้าน USD
บังกลาเทศ -  นำเข้า: 12,970 นำเข้า/โลก=0.13%. นำเข้า/GDP= 1.297.
บังกลาเทศ -  ส่งออก: 9,372 ส่งออก/โลก=0.09%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 7.41%.  

บังกลาเทศ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 39.78
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 301400 (PPP)
รายตัว: 2,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน Tk (ISO= BDT)
ประชากร: 147,365,352
ว่างงาน: 2.50%
Km2= 144,000.00

บังกลาเทศ  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 47,5
ธุรกิจ= 62,9
การค้าขาย= 40,2
รัฐบาล 94,2
สกุลเงิน= 67,3
การลงทุน= 20
การเงิน= 20
ลิขสิทธิ์= 25
ความเสียหาย= 20
แรงงาน= 52,3
100 Best
ความเสียหาย= 2,1
10 โปร่งใส

บังกลาเทศ ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, APTA, BIMSTEC, SAARC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


บังกลาเทศ ส่งออก บังกลาเทศ หลักสูตร การทำธุรกิจใน บังกลาเทศ    Dhaka 
Asia বাংলাদেশ  ((of) Bangladesh; a Bangladeshi).  Dhaka, Rangpur, Mongla, Barisat, Khulna, Chittagong, Comilla, Tungi, Jessore.  ภาษา: Bengali বাংলা ভাষা (bn).  สกุลเงิน: taka; taka [pl. invar.] (Tk).  ISO = BD  ISO3 = BGD. 

บังกลาเทศ 100 ภาษา
GMT= +6:00.  Tel= 880 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 90.268,23.843,5
BANGLADESH BANGLADESH Exports
BANGLADESH Exportaciones BANGLADESH
BANGLADESH Exportations BANGLADESH
Bangladeche Exportação Bangladeche

บังกลาเทศ  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า