ออสเตรเลีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ AUS ออสเตรเลีย

ทำธุรกิจใน ออสเตรเลีย AU (Canberra) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI 

ออสเตรเลีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
AUSTRALIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ออสเตรเลีย -  นำเข้า: 119,600 นำเข้า/โลก=1.16%. นำเข้า/GDP= 11.96.
ออสเตรเลีย -  ส่งออก: 103,000 ส่งออก/โลก=1.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 34.67%.  

ออสเตรเลีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 80.49
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 642100 (PPP)
รายตัว: 32,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน $A (ISO= AUD)
ประชากร: 20,264,082
ว่างงาน: 5.20%
Km2= 7,686,850.00

ออสเตรเลีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 82,6
ธุรกิจ= 90,5
การค้าขาย= 84,8
รัฐบาล 64,3
สกุลเงิน= 84,7
การลงทุน= 80
การเงิน= 90
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 86
แรงงาน= 94,7
100 Best
ความเสียหาย= 8,7
10 โปร่งใส

ออสเตรเลีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), SAARC (ข้อง), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ออสเตรเลีย ส่งออก ออสเตรเลีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน ออสเตรเลีย    Canberra 
Oceania Australia  (Australian).  Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, Melbourne.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: Australian dollar ($A).  ISO = AU  ISO3 = AUS. 

ออสเตรเลีย 100 ภาษา
GMT= +10:00.  Tel= 61 (6).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 134.489,-25.734,4
AUSTRALIA AUSTRALIA Exports
AUSTRALIA Exportaciones AUSTRALIA
AUSTRALIE Exportations AUSTRALIE
Austrália Exportação Austrália

ออสเตรเลีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า