เอเชีย ส่ง ออก นำเข้า. ประเทศไทย จีน อินเดีย มาเลเซีย

ทำธุรกิจใน ทวีปเอเชีย (สิงคโปร์, ประเทศญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, เนปาล, บังกลาเทศ, คีร์กีซสถาน): การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ

EENI 
ประเทศในเอเชีย (ค้าระหว่างประเทศ ส่ง ออก นำเข้า)
ประเทศไทย ประเทศไทย ส่ง ออก

กัมพูชา กัมพูชา การ ค้า ระหว่าง ประเทศ
มาเลเซีย มาเลเซีย นำเข้า
เมียนมาร์ เมียนมาร์ ขาออก
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ส่ง ออก
เวียดนาม เวียดนาม นำสินค้าเข้า
ลาว ลาว ขายออก
จีน จีน ส่ง ออก
อินเดีย อินเดีย นำเข้า
สิงคโปร์ สิงคโปร์
ฮ่องกง ฮ่องกง
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

Export Foreign Trade

ประเทศในเอเชีย (ค้าระหว่างประเทศ ส่ง ออก นำเข้า)

ประเทศติมอร์ตะวันออก
ภูฏาน
อาเซอร์ไบจาน
เนปาล
ไต้หวัน
บรูไน
บังกลาเทศ

บาห์เรน
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มาเก๊า
ศรีลังกา
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

โรงเรียนธุรกิจ
EENI
Business School
โรงเรียนธุรกิจ

มหาบัณฑิต ในเอเชียธุรกิจ
มหาบัณฑิต ในเอเชียธุรกิจ
ทุนการศึกษา

Asia Business

เอเชียกลาง (ค้าระหว่างประเทศ ส่ง ออก นำเข้า)

คีร์กีซสถาน
อุซเบกิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
คาซัคสถาน

ทาจิกิสถาน
ปากีสถาน
อัฟกานิสถาน
อิหร่าน

ตะวันออกกลาง (ค้าระหว่างประเทศ ส่ง ออก นำเข้า)

ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
เยเมน
เลบานอน
โอมาน
กาตาร์

คูเวต
จอร์แดน
ปาเลสไตน์
อาหรับอิมิเรตส์
อิรัก
อิสราเอล

เอเชีย, ประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนาม, นานาชาติ, ธุรกิจ, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, ส่ง ออก, ขาออก, การส่งออก, Export, ขายออก, Import, นำเข้า, นำสินค้าเข้า, โปรโมชั่น, ผู้จัดจำหน่าย, การลงทุนทางตรงต่างประเทศ, FDI, ปริญญา โท, Master, ภาษีศุลกากร, โลกาภิวัตน์, การขนส่ง, โลจิสติกส์, เว็บไดเร็กทอรี, ญี่ปุ่น, ซาอุดีอาระเบีย, ไต้หวัน, บรูไน, ปากีสถาน