อาร์เจนตินา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ARG อาร์เจนตินา

ทำธุรกิจใน อาร์เจนตินา AR (Buenos Aires) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

อาร์เจนตินา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ARGENTINA Foreign Trade
หลักล้าน USD
อาร์เจนตินา -  นำเข้า: 28,800 นำเข้า/โลก=0.28%. นำเข้า/GDP= 2.88.
อาร์เจนตินา -  ส่งออก: 40,000 ส่งออก/โลก=0.39%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 12.68%.  

อาร์เจนตินา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 65.15
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 542800 (PPP)
รายตัว: 13,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน Arg$ (ISO= ARS)
ประชากร: 39,921,833
ว่างงาน: 11.10%
Km2= 2,766,890.00

อาร์เจนตินา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 52,3
ธุรกิจ= 62,1
การค้าขาย= 70
รัฐบาล 75,6
สกุลเงิน= 60,6
การลงทุน= 50
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 29
แรงงาน= 45,6
100 Best


อาร์เจนตินา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (ข้อง), ตลาดร่วมตอนใต้, UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


อาร์เจนตินา ส่งออก อาร์เจนตินา หลักสูตร การทำธุรกิจใน อาร์เจนตินา    Buenos Aires 
America Argentina  (Argentine; an Argentinian).  Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: peso (Arg$).  ISO = AR  ISO3 = ARG. 

อาร์เจนตินา 100 ภาษา
GMT= -3:00.  Tel= 54 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -65.167,-35.376,4
ARGENTINA ARGENTINA Exports
ARGENTINA Exportaciones ARGENTINA
ARGENTINE Exportations ARGENTINE
Argentina Exportação Argentina

อาร์เจนตินา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า