อาร์เมเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ARM อาร์เมเนีย

ทำธุรกิจใน อาร์เมเนีย AM (Yerevan) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

อาร์เมเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ARMENIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
อาร์เมเนีย -  นำเข้า: 1,500 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.15.
อาร์เมเนีย -  ส่งออก: 800 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 14.65%.  

อาร์เมเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 61.19
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 15700 (PPP)
รายตัว: 5,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= AMD)
ประชากร: 2,976,372
ว่างงาน: 31.60%
Km2= 29,800.00

อาร์เมเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 69,9
ธุรกิจ= 83,7
การค้าขาย= 86,4
รัฐบาล 89,7
สกุลเงิน= 77,8
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 35
ความเสียหาย= 30
แรงงาน= 66,3
100 Best


อาร์เมเนีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อาร์เมเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ อาร์เมเนีย    Yerevan 
Europe Հայաստան  (Armenian).  Yerevan, Ejmiatsin, Gyumri, Alaverdu, Ijevan, Hrazdan, Vardenis, Kapan.  ภาษา: Armenian հայերեն լեզու (hy).  สกุลเงิน: dram ().  ISO = AM  ISO3 = ARM. 

อาร์เมเนีย 100 ภาษา
GMT= +4:00.  Tel= 374 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 44.947,40.286,5
ARMENIA ARMENIA Exports
ARMENIA Exportaciones ARMENIA
ARMÉNIE Exportations ARMÉNIE
Arménia Exportação Arménia

อาร์เมเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า