แอลเบเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ALB แอลเบเนีย

ทำธุรกิจใน แอลเบเนีย AL (Tirana) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

แอลเบเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ALBANIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
แอลเบเนีย -  นำเข้า: 2,473 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.2473.
แอลเบเนีย -  ส่งออก: 650,100,000 ส่งออก/โลก=6,299.42%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 3,597,689.39%.  

แอลเบเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 56.29
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 18070 (PPP)
รายตัว: 4,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= ALL)
ประชากร: 3,581,655
ว่างงาน: 14.30%
Km2= 28,748.00

แอลเบเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 63,7
ธุรกิจ= 67,0
การค้าขาย= 75,8
รัฐบาล 75,6
สกุลเงิน= 79,6
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 29
แรงงาน= 47,2
100 Best
ความเสียหาย= 3,4
10 โปร่งใส

แอลเบเนีย ตกลง: ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


แอลเบเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ แอลเบเนีย    Tirana 
Europe Shqipëria  (albanais).  Tirana, Shkoder, Durres, Vlore, Sarande, Korce, Elbassan, Shengjin.  ภาษา: Albanian Shqip (sq).  สกุลเงิน: lek ().  ISO = AL  ISO3 = ALB. 

แอลเบเนีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 355 (42).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 20.068,41.142,5
ALBANIA ALBANIA Exports
ALBANIA Exportaciones ALBANIA
ALBANIE Exportations ALBANIE
Albânia Exportação Albânia

แอลเบเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า